Stammen

Stammen

Borjigin

De Borjigin was de stam van Djengis Khan. Het is sinds Djengis Khan altijd de grootste stam van Mongolië geweest en tot in de vorige eeuw kwamen vrijwel alle machtige mensen in Mongolië uit deze stam. Volgens De geheime geschiedenis van de Mongolen zijn een wolf en een hert de voorouders van de stam en zijn alle leden van de Borjigin hun nakomelingen. Ook voor de tijd van Djengis kwamen veel grote Khans uit de Borjigin. De belangrijkste waren Khabul Khan en Ambagai Khan. Khabul Khan was de grootvader van Yesughei, en dus de overgrootvader van Djengis Khan. Lees meer.

Kereit

De Kereit, of Kerait, was een Turks-Mongoolse stam en een van de machtigsten van zijn tijd. Het is moeilijk om te zeggen of het een Mongoolse of een Turkse stam was. Het is wel zeker dat hun taal een Turkse oorsprong had. In de 11e eeuw is deze stam overgegaan op het Nestorianisme, een Christelijke stroming. De bekendste leider van de Kerait was Wang Khan, ofwel Toghrul. Dit was de Khan die een verbond sloot met Temujin, maar hem later verraadde.

Merkit

Letterlijk betekent Merkit jagers of uitmuntende schutters. De Merkit waren een van de gezworen vijanden van Temujin. Deze vijandschap was ontstaan toen zijn vader, Yesughei, Hö’elün ontvoerde van de Olkunut stam. Deze vrouw, de latere moeder van Temujin, was uitgehuwelijkt aan een krijger van de Merkit stam. Als wraak hiervoor ontvoerden de Merkit later de vrouw van Temujin: Börte. Temujin wist haar te bevrijden met hulp van zijn anda Jamukha en Toghrul. Later versloeg Djengis Khan de Merkit stam definitief. Hierna speelde deze stam, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Tataren, geen rol meer in het Mongoolse rijk.

Olkhunut

Er is weinig bekend over deze stam, of misschien wel clan. De naam is echter heel bekend omdat de moeder van Djengis Khan en dus de vrouw van Yesughei, Hö’elün, van deze stam afkomstig was.

Onggirat

Djengis Khan’s vrouw, Borte, kwam van deze stam. Veel vrouwen van belangrijke mensen in het Mongoolse rijk kwamen uit deze stam, het had op deze manier ook een zekere status.

Tataren

Een van de bekendste stammen van de Mongolen. Oorspronkelijk gezworen vijanden van de stam van Temujin. Over het algemeen wordt aangenomen dat Yesughei, de vader van Temujin, werd vermoord door de Tataren. Maar Temujin slaagde er in om de Tataren te onderwerpen en sindsdien vormden ze een belangrijk onderdeel van zijn leger. Later werden de Mongolen van de Gouden Horde de Tataren genoemd, waardoor de naam heel bekend werd in Europa. Hieruit is de benaming Tartaren voortgekomen, die oorspronkelijk niet correct is. In Europa werden de Mongoolse legers gezien als demonen uit de hel, er werd dus gedacht dat de Tataren `ex Tartarus´ kwamen, de Griekse benaming voor hel. Vandaar de foutieve benaming Tartaren, die tegenwoordig vaak wordt gebruikt. Toen de Gouden Horde langzaam instortte kregen de Tataren steeds meer zelfstandigheid. Onder andere het Khanaat van Kazan ontstond hieruit. Maar ze kregen steeds meer te kampen met gevaren aan de grens, waaronder ook de opkomst van de Osmanen. Uiteindelijk werd de definitieve klap gegeven door de Russische tsaar Ivan de Verschrikkelijke.